ملا حسنی در کاناداملا حسنی در کانادا

محل درج آگهی شما
Balatarin
لیست وبلاگهای ایرانیان جهان ليست وبلاگهای به روز شده

-------------------

-------------------

Toronto: Click for Toronto, Ontario Forecast Tehran: Click for Tehran, Iran Forecast

-------------------

 • 07/01/2004 - 08/01/2004
 • 08/01/2004 - 09/01/2004
 • 09/01/2004 - 10/01/2004
 • 10/01/2004 - 11/01/2004
 • 11/01/2004 - 12/01/2004
 • 12/01/2004 - 01/01/2005
 • 01/01/2005 - 02/01/2005
 • 02/01/2005 - 03/01/2005
 • 03/01/2005 - 04/01/2005
 • 04/01/2005 - 05/01/2005
 • 05/01/2005 - 06/01/2005
 • 06/01/2005 - 07/01/2005
 • 07/01/2005 - 08/01/2005
 • 08/01/2005 - 09/01/2005
 • 10/01/2005 - 11/01/2005
 • 11/01/2005 - 12/01/2005
 • 12/01/2005 - 01/01/2006
 • 01/01/2006 - 02/01/2006
 • 02/01/2006 - 03/01/2006
 • 03/01/2006 - 04/01/2006
 • 04/01/2006 - 05/01/2006
 • 05/01/2006 - 06/01/2006
 • 06/01/2006 - 07/01/2006
 • 07/01/2006 - 08/01/2006
 • 08/01/2006 - 09/01/2006
 • 10/01/2006 - 11/01/2006
 • 11/01/2006 - 12/01/2006
 • 06/01/2007 - 07/01/2007
 • 10/01/2007 - 11/01/2007
 • 11/01/2007 - 12/01/2007
 • 12/01/2007 - 01/01/2008
 • 04/01/2008 - 05/01/2008
 • 09/01/2008 - 10/01/2008
 • 01/01/2009 - 02/01/2009
 • 02/01/2009 - 03/01/2009
 • -------------------

  Subscribe in a reader

  اشتراک در
  پست‌ها [Atom]

  چهارشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۸۳

  فوايد چسبيدن به پست و مقام:

  اخيرا از ما سوال شده بنظر شما چرا جناح دويم خردادی ها با وجوديکه آنها را به مجلس راه ندادند دوباره به فکر انتخابات رياست جمهور افتاده اند. علت واقعی اين کار چيست؟

  عرضم خدمت شما. ما که خودمان روزگاری از مسولين کشور بوديم ميدانيم اين آقايون دردشان چيه! فرض کنيد شما ۲۵ سال در مناسب مختلف دولتی کار کرده ايد و حالا ترس اين را داريد که فردا چی ميشه؟ کی رئيس ميشه؟ ما چيکار کنيم؟

  يک مقام دولتی يا مسول سياسی در کشور ما عادت کرده که چيزهای زير راداشته باشد و اگر يک روزی آنها را از دست بدهد نميداند چه خاکی بر سر خودش بريزد:

  - داشتن حقوق ماهانه از بيت المال: اگر يکی از مقامات اجرايی و لشگری و کشوری جمهوری اسلامی را از محل کارش بيرون کنند نميداند چطوری خرج عيال و بچه ها را دربياورد و ممکن است از گشنگی بميرد

  - داشتن وسيله نقليه دولتی و در صورت امکان راننده: هيچ کدام از مسولين حکومتی ما (از راست يا چپ) بلد نيستند سوار تاکسی شوند و در ۲۵ سال اخير سوار اتوبوس شرکت واحد نشده اند. تا حالا خودشان بنزين نزده اند و برای تعمير ماشين به مکانيکی نرفته اند. حالا اگر يه روزی ماشين دولتی را از آنها بگيرند خانه نشين ميشوند و از منزل بيرون نمی ايند

  - داشتن دفتر کار : يک مدير مملکت اسلامی ما عادت دارد حتما يه دفتر داشته باشد. معمولا گده ها و ديدار با دوستان و فاميل در دفتر ؛حاج آقا؛ برگزار ميشود. در روز خواب غيلوله در اتاق پشتی ادا ميشود که منشی به همه ميگويد ؛حاج آقا جلسه هستند؛

  اگر روزی يکی از اين آقايون دفتر نداشته باشد خودکشی ميکند.

  داشتن منشی: منشی برای گرفتن پيامها و تلفن ها لازم است. نميشه که حاج آقا خودشان تلفن ها را جواب بدهند!!

  نهار دولتی: کسی که سالها نهارش را هر روز به دفتر کارش می آوردند و به اين کار عادت کرده چطور ممکن است از فردا برود ساندويچی غذا بخورد؟!! لازمه مديريت نهار مجانی دولتی است. اگر يک روز مديران اين کشور از کار بيکار شوند از گشنگی تلف ميشوند

  آقا حقيقتا اين مسئله نهار برای مديران ما خيلی مهم است. شوخی نگيريد.

  سفر های خارجی: يک مدير جمهوری اسلامی خودش به تنهايی عرضه ندارد تا همين سوريه برود ولی در قالب امورات حکومتی هر ننه قمری سفرهای دوردنيا برای ؛ جلسه با طرفهای خارجی؛ ميرود.

  مدرک تحصيلی: هر مدير حکومتی ما در دوران زمامداری خودش چه جورايی مدرک دکترا يا فوق ليسانس گرفته است. اين مدارک چون تو خالی هستند فقط بدرد مناصب حکومتی ميخورند و اگر يه روزی خدای نکرده اين مديران از کار بيکار شوند هيچ شرکتی يه دکتر بيسواد را استخدام نميکنه

  حالا فهميديد چرا اصلاح طلبان حاضر نيستند صحنه را ترک کنند؟
  | ___________________________________________________________________________________________________

  Home