ملا حسنی در کاناداملا حسنی در کانادا

محل درج آگهی شما
Balatarin
لیست وبلاگهای ایرانیان جهان ليست وبلاگهای به روز شده

-------------------

-------------------

Toronto: Click for Toronto, Ontario Forecast Tehran: Click for Tehran, Iran Forecast

-------------------

 • 07/01/2004 - 08/01/2004
 • 08/01/2004 - 09/01/2004
 • 09/01/2004 - 10/01/2004
 • 10/01/2004 - 11/01/2004
 • 11/01/2004 - 12/01/2004
 • 12/01/2004 - 01/01/2005
 • 01/01/2005 - 02/01/2005
 • 02/01/2005 - 03/01/2005
 • 03/01/2005 - 04/01/2005
 • 04/01/2005 - 05/01/2005
 • 05/01/2005 - 06/01/2005
 • 06/01/2005 - 07/01/2005
 • 07/01/2005 - 08/01/2005
 • 08/01/2005 - 09/01/2005
 • 10/01/2005 - 11/01/2005
 • 11/01/2005 - 12/01/2005
 • 12/01/2005 - 01/01/2006
 • 01/01/2006 - 02/01/2006
 • 02/01/2006 - 03/01/2006
 • 03/01/2006 - 04/01/2006
 • 04/01/2006 - 05/01/2006
 • 05/01/2006 - 06/01/2006
 • 06/01/2006 - 07/01/2006
 • 07/01/2006 - 08/01/2006
 • 08/01/2006 - 09/01/2006
 • 10/01/2006 - 11/01/2006
 • 11/01/2006 - 12/01/2006
 • 06/01/2007 - 07/01/2007
 • 10/01/2007 - 11/01/2007
 • 11/01/2007 - 12/01/2007
 • 12/01/2007 - 01/01/2008
 • 04/01/2008 - 05/01/2008
 • 09/01/2008 - 10/01/2008
 • 01/01/2009 - 02/01/2009
 • 02/01/2009 - 03/01/2009
 • -------------------

  Subscribe in a reader

  اشتراک در
  پست‌ها [Atom]

  چهارشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۸۴

  احکام پينگ کردن:

  مسئله ۲۲۳۴ - پينگ کردن از نوافل مستحبی وبلاگ نويسی است و انجام آن بعد از نوشتن هر مطلب جديد بسيار سفارش شده است. در روايتی از ابو بلاگر گوگلی (رحمت الله علیه) نقل شده هر کس چهل شب جمعه پينگ کند ” وجب له الجنه“ يعنی بهشت بر او واجب ميشود و بدون برو برگرد بايد به بهشت برود(حتی اگر دلش هم نخواست بايد برود).

  مسئله ۴۵۶۷/۵- بنابر احتياط واجب بر هر وبلاگ نويس مسلمان و غير مسلمان واجب است بعد از پينک اول مدتی را ” عده“ نگه دارد و هی زرت زرت پينگ نکند!

  مسئله بعدی- اگر پينک گزار بعد از عمل پينگ، شک کند که يکبار کرده يا دوبار، بنا را بر بار اول بگذارد و به شک اعتنا نکند ليکن اگر بعد از پينک کردن متوجه شد که حدثی از او سر زده يا شلوارش را خيس کرده در اينصورت پينکش باطل است و دوباره بايد پينک کند

  خدا شما را برای ما نگه بدارد
  | ___________________________________________________________________________________________________

  Home